„Którzyśmykolwiek tedy doskonali, to rozumiejmy, a jeśli co inaczej rozumiecie, i to wam Bóg objawi.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Filipian 3,15

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List do Koryntian 14,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia.
I List do Koryntian 14,3

Biblia Brzeska

A który prorokuje, opowieda ludziam zbudowanie i napominanie i pocieszenie.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,3

Biblia Gdańska

Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i pociechę.
1 Koryntów 14,3

Biblia Tysiąclecia

Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.
1 List do Koryntian 14,3

Biblia Warszawska

A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,3

Biblia Jakuba Wujka

Bo kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napominaniu, i pocieszeniu.
1 List do Koryntian 14,3

Nowa Biblia Gdańska

Zaś ten, co prorokuje wieści ludziom budowlę, zachętę i pocieszenie.
Pierwszy list do Koryntian 14,3

Biblia Przekład Toruński

Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu, zachęceniu i pocieszeniu.
1 List do Koryntian 14,3

American Standard Version

But he that prophesieth speaketh unto men edification, and exhortation, and consolation.
1 List do Koryntian 14,3

Clementine Vulgate

Nam qui prophetat, hominibus loquitur ad dificationem, et exhortationem, et consolationem.
1 List do Koryntian 14,3

King James Version

But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
1 List do Koryntian 14,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν
1 List do Koryntian 14,3

Young's Literal Translation

and he who is prophesying to men doth speak edification, and exhortation, and comfort;
1 List do Koryntian 14,3

World English Bible

But he who prophesies speaks to men for their edification, exhortation, and consolation.
1 List do Koryntian 14,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić