„Biada krwawemu miastu! Wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży.”

Biblia Warszawska: Księga Nahuma 3,1

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List do Koryntian 14,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cóż więc? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.
I List do Koryntian 14,15

Biblia Brzeska

Cóż tedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił wyrozumieniem; będę śpiewał duchem, a też będę śpiewał wyrozumieniem.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,15

Biblia Gdańska

Cóż tedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i wyrozumieniem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i wyrozumieniem.
1 Koryntów 14,15

Biblia Tysiąclecia

Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem.
1 List do Koryntian 14,15

Biblia Warszawska

Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,15

Biblia Jakuba Wujka

Cóż tedy jest? Modlić się będę duchem, modlić się będę i rozumieniem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumieniem.
1 List do Koryntian 14,15

Nowa Biblia Gdańska

Zatem, co się dzieje? Będę się modlił duchem, ale będę się także modlił rozumem; będę śpiewał duchem, ale będę także śpiewał rozumem.
Pierwszy list do Koryntian 14,15

Biblia Przekład Toruński

Co zatem jest? Będę modlił się duchem, będę modlił się i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał rozumem.
1 List do Koryntian 14,15

American Standard Version

What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
1 List do Koryntian 14,15

Clementine Vulgate

Quid ergo est ? Orabo spiritu, orabo et mente : psallam spiritu, psallam et mente.
1 List do Koryntian 14,15

King James Version

What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
1 List do Koryntian 14,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι ουν εστιν προσευξομαι τω πνευματι προσευξομαι δε και τω νοι ψαλω τω πνευματι ψαλω δε και τω νοι
1 List do Koryntian 14,15

Young's Literal Translation

What then is it? I will pray with the spirit, and I will pray also with the understanding; I will sing psalms with the spirit, and I will sing psalms also with the understanding;
1 List do Koryntian 14,15

World English Bible

What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
1 List do Koryntian 14,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić