„pod pogardzaną, gdy żoną i panią zostanie; pod sługą - dziedziczką po pani.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Przysłów 30,23

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List do Koryntian 14,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści.
I List do Koryntian 14,14

Biblia Brzeska

Bo jeslibych się modlił językiem, modlić się duch mój; ale wyrozumienie moje jest niepożyteczne.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,14

Biblia Gdańska

Bo jeźlibym się modlił obcym językiem, modlić się będzie mój duch; ale rozum mój jest bez pożytku.
1 Koryntów 14,14

Biblia Tysiąclecia

Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści.
1 List do Koryntian 14,14

Biblia Warszawska

Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,14

Biblia Jakuba Wujka

Bo jeślibych się modlił językiem, duch się mój modli, lecz rozumienie moje bez pożytku zostaje.
1 List do Koryntian 14,14

Nowa Biblia Gdańska

Bo jeśli się modlę językiem, modli się mój duch, zaś mój rozum jest bez owocu.
Pierwszy list do Koryntian 14,14

Biblia Przekład Toruński

Bo jeśli modlę się innym językiem, modli się mój duch; ale rozum mój jest bezowocny.
1 List do Koryntian 14,14

American Standard Version

For if I pray in a tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
1 List do Koryntian 14,14

Clementine Vulgate

Nam si orem lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est.
1 List do Koryntian 14,14

King James Version

For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
1 List do Koryntian 14,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν γαρ προσευχωμαι γλωσση το πνευμα μου προσευχεται ο δε νους μου ακαρπος εστιν
1 List do Koryntian 14,14

Young's Literal Translation

for if I pray in an [unknown] tongue, my spirit doth pray, and my understanding is unfruitful.
1 List do Koryntian 14,14

World English Bible

For if I pray in another language, my spirit prays, but my understanding is unfruitful.
1 List do Koryntian 14,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić