„Zatem rozproszę ich jak źdźbła, co przed pustynnym wichrem ulatują.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jeremjasza 13,24

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób;
I List Piotra 1,6

Biblia Brzeska

W której rzeczy radujecie się teraz maluczko, zasmuceni rozmaitemi pokusami, jesli potrzeba jest.
1 List św. Piotra 1,6

Biblia Gdańska (1632)

W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach,
1 Piotra 1,6

Biblia Gdańska (1881)

W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach,
1 Piotra 1,6

Biblia Tysiąclecia

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
1 List św. Piotra 1,6

Biblia Warszawska

Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami,
1 List św. Piotra 1,6

Biblia Jakuba Wujka

W czym radować się będziecie, trochę teraz, jeśli potrzeba, zasmucić się w rozmaitych pokusach,
1 List św. Piotra 1,6

Nowa Biblia Gdańska

W Nim się radujcie, ilekroć jest słuszne - teraz trochę, jeżeli zostaliście zasmuceni pośród różnych doświadczeń,
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,6

Biblia Przekład Toruński

Weselicie się z tego, mimo że teraz jesteście na krótko zasmuceni, jeśli potrzeba, rozmaitymi próbami,
1 List Piotra 1,6

American Standard Version

Wherein ye greatly rejoice, though now for a little while, if need be, ye have been put to grief in manifold trials,
1 List Piotra 1,6

Clementine Vulgate

In quo exsultabis, modicum nunc si oportet contristari in variis tentationibus :
1 List Piotra 1,6

King James Version

Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:
1 List Piotra 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν ω αγαλλιασθε ολιγον αρτι ει δεον εστιν λυπηθεντες εν ποικιλοις πειρασμοις
1 List Piotra 1,6

Young's Literal Translation

in which ye are glad, a little now, if it be necessary, being made to sorrow in manifold trials,
1 List Piotra 1,6

World English Bible

Wherein you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been put to grief in various trials,
1 List Piotra 1,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić