„Dlatego ci mężczyźni powiedzieli: Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnego powodu do oskarżenia, chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w prawie jego Boga.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Daniela 6,5

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki.
I List Piotra 1,23

Biblia Brzeska

Będąc odrodzeni nie z plemienia śmiertelnego, ale z nieśmiertelnego przez słowo Boga żywego i trwającego na wieki.
1 List św. Piotra 1,23

Biblia Gdańska (1632)

Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo Boże żywe i trwające na wieki.
1 Piotra 1,23

Biblia Gdańska (1881)

Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo Boże żywe i trwające na wieki.
1 Piotra 1,23

Biblia Tysiąclecia

Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa.
1 List św. Piotra 1,23

Biblia Warszawska

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
1 List św. Piotra 1,23

Biblia Jakuba Wujka

odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez słowo Boga Żywego i trwającego na wieki,
1 List św. Piotra 1,23

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż jesteście ponownie narodzeni przez Słowo żyjącego i trwającego na wieczność Boga, nie z nasienia, co ulega zniszczeniu, ale z niezniszczalnego.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,23

Biblia Przekład Toruński

Odrodzeni będąc, nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo żywego Boga, które trwa na wieki.
1 List Piotra 1,23

American Standard Version

having been begotten again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which liveth and abideth.
1 List Piotra 1,23

Clementine Vulgate

renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi, et permanentis in ternum :
1 List Piotra 1,23

King James Version

Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.
1 List Piotra 1,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αναγεγεννημενοι ουκ εκ σπορας φθαρτης αλλα αφθαρτου δια λογου ζωντος θεου και μενοντος εις τον αιωνα
1 List Piotra 1,23

Young's Literal Translation

being begotten again, not out of seed corruptible, but incorruptible, through a word of God -- living and remaining -- to the age;
1 List Piotra 1,23

World English Bible

having been born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, through the word of God, which lives and remains forever.
1 List Piotra 1,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić