„Gdyż po tych dniach, takim będzie przymierze, które ustalę sobie z domem Israela - mówi Pan, podaruję Moje ustawy dla ich umysłu oraz napiszę je na ich sercach; i będę dla nich ku Bogu, a oni Mi będą za lud.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 8,10

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu.
I List Piotra 1,21

Biblia Brzeska

Którzy przezeń wierzycie Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była.
1 List św. Piotra 1,21

Biblia Gdańska (1632)

Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
1 Piotra 1,21

Biblia Gdańska (1881)

Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
1 Piotra 1,21

Biblia Tysiąclecia

Wyście przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
1 List św. Piotra 1,21

Biblia Warszawska

Którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu.
1 List św. Piotra 1,21

Biblia Jakuba Wujka

którzy przezeń wiernymi jesteście Bogu, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza w Bogu była.
1 List św. Piotra 1,21

Nowa Biblia Gdańska

Dla was, wierzących poprzez niego względem Boga, który go wskrzesił z martwych, a nadto dał mu chwałę. Tak więc wasza wiara oraz nadzieja jest ku Bogu.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,21

Biblia Przekład Toruński

Którzy dzięki Niemu jesteście wierzącymi w Boga, który wzbudził Go z martwych i dał Mu chwałę, tak aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu.
1 List Piotra 1,21

American Standard Version

who through him are believers in God, that raised him from the dead, and gave him glory; so that your faith and hope might be in God.
1 List Piotra 1,21

Clementine Vulgate

qui per ipsum fideles estis in Deo, qui suscitavit eum a mortuis, et dedit ei gloriam, ut fides vestra et spes esset in Deo :
1 List Piotra 1,21

King James Version

Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.
1 List Piotra 1,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τους δι αυτου πιστευοντας εις θεον τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε την πιστιν υμων και ελπιδα ειναι εις θεον
1 List Piotra 1,21

Young's Literal Translation

who through him do believe in God, who did raise out of the dead, and glory to him did give, so that your faith and hope may be in God.
1 List Piotra 1,21

World English Bible

who through him are believers in God, that raised him from the dead, and gave him glory; so that your faith and hope might be in God.
1 List Piotra 1,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić