„Toć jest co uczynicie: Trzecia część z was, którzy przychodzicie w sabat z kapłanów i z Lewitów, będzie odźwiernymi w bramach.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Kronik 23,4

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.
I List Piotra 1,20

Biblia Brzeska

Który był przejzran przed założeniem świata i był objawion czasów ostatecznych dla was,
1 List św. Piotra 1,20

Biblia Gdańska (1632)

Przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was,
1 Piotra 1,20

Biblia Gdańska (1881)

Przejrzanego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych dla was,
1 Piotra 1,20

Biblia Tysiąclecia

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.
1 List św. Piotra 1,20

Biblia Warszawska

Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,
1 List św. Piotra 1,20

Biblia Jakuba Wujka

acz przejźrzanego przed założeniem świata, ale czasów ostatecznych okazanego dla was,
1 List św. Piotra 1,20

Nowa Biblia Gdańska

Tego, co został przewidziany przed początkiem świata, a został objawiony przy końcu czasów.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,20

Biblia Przekład Toruński

Przeznaczonego wprawdzie przed założeniem świata, a ukazanego ze względu na was w czasach ostatecznych,
1 List Piotra 1,20

American Standard Version

who was foreknown indeed before the foundation of the world, but was manifested at the end of times for your sake,
1 List Piotra 1,20

Clementine Vulgate

prcogniti quidem ante mundi constitutionem, manifestati autem novissimis temporibus propter vos,
1 List Piotra 1,20

King James Version

Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,
1 List Piotra 1,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προεγνωσμενου μεν προ καταβολης κοσμου φανερωθεντος δε επ εσχατων των χρονων δι υμας
1 List Piotra 1,20

Young's Literal Translation

foreknown, indeed, before the foundation of the world, and manifested in the last times because of you,
1 List Piotra 1,20

World English Bible

who was foreknown indeed before the foundation of the world, but was revealed at the end of times for your sake,
1 List Piotra 1,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić