„Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List Piotra 3,9

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
I List Piotra 1,2

Biblia Brzeska

Wybranym z przejrzenia Boga Ojca przez świątobliwość Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jezusa Krystusa. Łaska niech wam będzie i pokój rozmnożony.
1 List św. Piotra 1,2

Biblia Gdańska (1632)

Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będzie rozmnożony.
1 Piotra 1,2

Biblia Gdańska (1881)

Wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będzie rozmnożony.
1 Piotra 1,2

Biblia Tysiąclecia

którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie!
1 List św. Piotra 1,2

Biblia Warszawska

Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
1 List św. Piotra 1,2

Biblia Jakuba Wujka

wedle przejźrzenia Boga Ojca, ku poświęceniu Ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwie Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech się rozmnoży.
1 List św. Piotra 1,2

Nowa Biblia Gdańska

Wybranych ku posłuszeństwu w uświęceniu Ducha i nałożeniu krwi Jezusa Chrystusa, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Oby została wam pomnożona łaska i pokój.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,2

Biblia Przekład Toruński

Wybranych zgodnie z uprzednią wiedzą Boga Ojca w uświęceniu Ducha, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnaża.
1 List Piotra 1,2

American Standard Version

according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.
1 List Piotra 1,2

Clementine Vulgate

secundum prscientiam Dei Patris, in sanctificationem Spiritus, in obedientiam, et aspersionem sanguinis Jesu Christi. Gratia vobis, et pax multiplicetur.
1 List Piotra 1,2

King James Version

Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.
1 List Piotra 1,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

κατα προγνωσιν θεου πατρος εν αγιασμω πνευματος εις υπακοην και ραντισμον αιματος ιησου χριστου χαρις υμιν και ειρηνη πληθυνθειη
1 List Piotra 1,2

Young's Literal Translation

according to a foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied!
1 List Piotra 1,2

World English Bible

according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.
1 List Piotra 1,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić