„Dnia dwudziestego czwartego, szóstego miesiąca, w drugim roku króla Dariusza.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Aggeusza 1,15

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;
I List Piotra 1,19

Biblia Brzeska

Ale drogą krwią, jako baranka niepomazanego i niepokalanego, to jest Krystusa.
1 List św. Piotra 1,19

Biblia Gdańska (1632)

Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa;
1 Piotra 1,19

Biblia Gdańska (1881)

Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa;
1 Piotra 1,19

Biblia Tysiąclecia

ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
1 List św. Piotra 1,19

Biblia Warszawska

Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego.
1 List św. Piotra 1,19

Biblia Jakuba Wujka

ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego - Chrystusa;
1 List św. Piotra 1,19

Nowa Biblia Gdańska

Ale - podobnie jak niewinnego i niesplamionego baranka - kosztowną krwią Chrystusa.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,19

Biblia Przekład Toruński

Ale drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i nieskalanego,
1 List Piotra 1,19

American Standard Version

but with precious blood, as of a lamb without spot, [even the blood] of Christ:
1 List Piotra 1,19

Clementine Vulgate

sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi, et incontaminati :
1 List Piotra 1,19

King James Version

But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
1 List Piotra 1,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου
1 List Piotra 1,19

Young's Literal Translation

but with precious blood, as of a lamb unblemished and unspotted -- Christ`s --
1 List Piotra 1,19

World English Bible

but with precious blood, as of a lamb without spot, the blood of Christ;
1 List Piotra 1,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić