„Zatem synowie Josefa powiedzieli: To wzgórze nam nie wystarcza; a wszyscy Kanaanejczycy, co zamieszkują na nizinie, posiadają żelazne, wojenne wozy; zarówno ci co są w Beth Szean oraz przyległych osadach, jak i ci, co są na równinie Jezreel.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jezusa, syna Nuna 17,16

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I List Piotra 1,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
I List Piotra 1,13

Biblia Brzeska

A przetoż przepasawszy biodra umysłu waszego trzeźwością, doskonałą nadzieję miejcie w łasce, która wam jest przyniesiona, aż się okaże Jezus Krystus.
1 List św. Piotra 1,13

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie Jezusa Chrystusa,
1 Piotra 1,13

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawienie Jezusa Chrystusa,
1 Piotra 1,13

Biblia Tysiąclecia

Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
1 List św. Piotra 1,13

Biblia Warszawska

Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.
1 List św. Piotra 1,13

Biblia Jakuba Wujka

Przetoż przepasawszy biodra umysłu waszego, trzeźwymi będąc, doskonale miejcie nadzieję o łasce, którą wam ofiarują przez objawienie Chrystusa Jezusa.
1 List św. Piotra 1,13

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego przepaszcie sobie biodra waszego myślenia i będąc trzeźwi, ostatecznie nabierzcie nadziei wobec niesionej wam łaski w objawieniu Jezusa Chrystusa.
Pierwszy list spisany przez Piotra 1,13

Biblia Przekład Toruński

Dlatego gdy przepasaliście sobie biodra waszego umysłu, trzeźwymi będąc, całkowicie złóżcie nadzieję w łasce, która jest wam niesiona w objawieniu Jezusa Chrystusa.
1 List Piotra 1,13

American Standard Version

Wherefore girding up the loins of your mind, be sober and set your hope perfectly on the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
1 List Piotra 1,13

Clementine Vulgate

Propter quod succincti lumbos mentis vestr, sobrii, perfecte sperate in eam, qu offertur vobis, gratiam, in revelationem Jesu Christi :
1 List Piotra 1,13

King James Version

Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;
1 List Piotra 1,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο αναζωσαμενοι τας οσφυας της διανοιας υμων νηφοντες τελειως ελπισατε επι την φερομενην υμιν χαριν εν αποκαλυψει ιησου χριστου
1 List Piotra 1,13

Young's Literal Translation

Wherefore having girded up the loins of your mind, being sober, hope perfectly upon the grace that is being brought to you in the revelation of Jesus Christ,
1 List Piotra 1,13

World English Bible

Therefore, prepare your minds for action, be sober and set your hope perfectly on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ --
1 List Piotra 1,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić