„Lecz mów do nich moje słowa - czy będą słuchać, czy nie - gdyż są przekorni.”

Biblia Warszawska: Księga Ezechiela 2,7

Porównanie wersetów
Uwspółcześniona Biblia Gdańska - I Księga Kronik 12,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Z drugiej strony Jordanu z pokolenia Rubena i Gada oraz z połowy pokolenia Manassesa w pełnym uzbrojeniu wojennym – sto dwadzieścia tysięcy mężczyzn.
I Księga Kronik 12,37

Biblia Brzeska

K temu z za Jordania, z Rubenitów, Gadytów i z połowice pokolenia Manassesowego, ludu wszytkiego z przyprawami wojennemi było sto i dwadzieścia tysięcy.
1 Księga Kronik 12,37

Biblia Gdańska

A z Za-Jordania z pokolenia Rubenowego i Gadowego, i z połowy pokolenia Manasesowego ze wszystkim orężemwojennym sto i dwadzieścia tysięcy.
1 Kronik 12,37

Biblia Tysiąclecia

Z [pokolenia] Asera zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki, czterdzieści tysięcy.
1 Księga Kronik 12,37

Biblia Warszawska

Z Aserytów zdatnych do boju, wyszkolonych w rzemiośle wojennym, czterdzieści tysięcy.
I Księga Kronik 12,37

Biblia Jakuba Wujka

A zza Jordania z synów Ruben i z Gad, i z połowice pokolenia Manasse opatrzonych orężem wojennym, sto i dwadzieścia tysięcy.
1 Księga Kronik 12,37

Nowa Biblia Gdańska

Natomiast zza Jardenu, z Reubena, Gada i połowy pokolenia Manaszy - sto dwadzieścia tysięcy, z całym zastępem wojennego sprzętu.
1 Kronik 12,37

Biblia Przekład Toruński


American Standard Version

And on the other side of the Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half-tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, a hundred and twenty thousand.
1 Księga Kronik 12,37

Clementine Vulgate

Trans Jordanem autem de filiis Ruben, et de Gad, et dimidia parte tribus Manasse, instructi armis bellicis, centum viginti millia.
1 Księga Kronik 12,37

King James Version

And on the other side of Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, an hundred and twenty thousand.
1 Księga Kronik 12,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And from beyond the Jordan, of the Reubenite, and of the Gadite, and of the half of the tribe of Manasseh, with all instruments of the host for battle, [are] a hundred and twenty thousand.
1 Księga Kronik 12,37

World English Bible

On the other side of the Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half-tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, one hundred twenty thousand.
1 Księga Kronik 12,37

Westminster Leningrad Codex

וּמֵאָשֵׁר יֹוצְאֵי צָבָא לַעֲרֹךְ מִלְחָמָה אַרְבָּעִים אָלֶף׃ ס
1 Księga Kronik 12,37
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić