„Chwała posledniejsza domu tego, będzie większa a niż pierwszego, mówi Pan zastępów. A na miejscu tym sprawię pokój, mówi Pan zastępów.”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 2,10

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Rzymian 8,9

Biblia Tysiąclecia

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
List do Rzymian 8,9

Biblia Brzeska

Wy tedy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jesli kto Ducha Krystusowego nie ma, tenci nie jest jego.
List św. Pawła do Rzymian 8,9

Biblia Gdańska

Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
Rzymian 8,9

Biblia Warszawska

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
List św. Pawła do Rzymian 8,9

Biblia Jakuba Wujka

Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, jeśli jednak Duch Boży w was mieszka. A jeśli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
List do Rzymian 8,9

Nowa Biblia Gdańska

Ale wy nie jesteście w ciele wewnętrznym - ale w Duchu, skoro Duch Boga w was mieszka. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego.
List do Rzymian 8,9

Biblia Przekład Toruński

Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, skoro Duch Boży mieszka w was; a jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten nie jest Jego.
List do Rzymian 8,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
List do Rzymian 8,9

American Standard Version

But ye are not in the flesh but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. But if any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his.
List do Rzymian 8,9

Clementine Vulgate

Vos autem in carne non estis, sed in spiritu : si tamen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic non est ejus.
List do Rzymian 8,9

King James Version

But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.
List do Rzymian 8,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλ εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις πνευμα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου
List do Rzymian 8,9

Young's Literal Translation

And ye are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God doth dwell in you; and if any one hath not the Spirit of Christ -- this one is not His;
List do Rzymian 8,9

World English Bible

But you are not in the flesh but in the Spirit, if it is so that the Spirit of God dwells in you. But if any man doesn't have the Spirit of Christ, he is not his.
List do Rzymian 8,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić