„Ale bez twojego postanowienia nie chciałem nic uczynić, aby dobry twój czyn nie był jakby z przymusu, lecz z dobrej woli.”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Rzymian 8,7

Biblia Tysiąclecia

A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.
List do Rzymian 8,7

Biblia Brzeska

Przeto iż rozumienie ciała jest nieprzyjacielstwem przeciwko Bogu, bo nie bywa poddane zakonowi Bożemu, gdyż też ani być może.
List św. Pawła do Rzymian 8,7

Biblia Gdańska

Przeto iż zmysł ciała jest nieprzyjacielem Bogu; bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może.
Rzymian 8,7

Biblia Warszawska

Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może.
List św. Pawła do Rzymian 8,7

Biblia Jakuba Wujka

Gdyż mądrość ciała jest nieprzyjaciółką Bogu, bo nie jest poddana zakonowi Bożemu, abowiem ani może.
List do Rzymian 8,7

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego, że ów zamiar ciała wewnętrznego jest nieprzyjacielem względem Boga, nie poddaje się Prawu Boga, bowiem ani nie może.
List do Rzymian 8,7

Biblia Przekład Toruński

Dlatego że zamysł ciała jest wrogi Bogu, gdyż nie jest poddany Prawu Bożemu, bo i nie może.
List do Rzymian 8,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może.
List do Rzymian 8,7

American Standard Version

because the mind of the flesh is enmity against God; for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be:
List do Rzymian 8,7

Clementine Vulgate

quoniam sapientia carnis inimica est Deo : legi enim Dei non est subjecta, nec enim potest.
List do Rzymian 8,7

King James Version

Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.
List do Rzymian 8,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διοτι το φρονημα της σαρκος εχθρα εις θεον τω γαρ νομω του θεου ουχ υποτασσεται ουδε γαρ δυναται
List do Rzymian 8,7

Young's Literal Translation

because the mind of the flesh [is] enmity to God, for to the law of God it doth not subject itself,
List do Rzymian 8,7

World English Bible

because the mind of the flesh is hostile towards God; for it is not subject to God's law, neither indeed can it be.
List do Rzymian 8,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić