„Bojaźń PANSKA święta, trwająca na wieki wieków, sądy PANSKIE prawdziwe, usprawiedliwione same w sobie,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Psalmów 19,10

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Rzymian 8,29

Biblia Tysiąclecia

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
List do Rzymian 8,29

Biblia Brzeska

Abowiem, które on przed tym poznał, ty też przed tym naznaczył, aby się zstali podobnymi wyobrażeniu Syna jego, żeby on był pierworodnym miedzy wielem braciej.
List św. Pawła do Rzymian 8,29

Biblia Gdańska

Albowiem, które on przejrzał, te też przenaznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi,
Rzymian 8,29

Biblia Warszawska

Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;
List św. Pawła do Rzymian 8,29

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem które przejźrzał, i przeznaczył, aby byli podobni obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wielą braciej.
List do Rzymian 8,29

Nowa Biblia Gdańska

Bo których wcześniej widział - także z góry przeznaczył, jako podobnie ukształtowanych do wizerunku Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci.
List do Rzymian 8,29

Biblia Przekład Toruński

Bo tych, których wcześniej znał, tych też przeznaczył, aby byli ukształtowani na obraz Jego Syna, aby On był pierworodnym wśród wielu braci.
List do Rzymian 8,29

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.
List do Rzymian 8,29

American Standard Version

For whom he foreknew, he also foreordained [to be] conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren:
List do Rzymian 8,29

Clementine Vulgate

Nam quos præscivit, et prædestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus.
List do Rzymian 8,29

King James Version

For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.
List do Rzymian 8,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτι ους προεγνω και προωρισεν συμμορφους της εικονος του υιου αυτου εις το ειναι αυτον πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις
List do Rzymian 8,29

Young's Literal Translation

because whom He did foreknow, He also did fore-appoint, conformed to the image of His Son, that he might be first-born among many brethren;
List do Rzymian 8,29

World English Bible

For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers.
List do Rzymian 8,29

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić