„Wprawdzie więc i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemskie miejsce święte.”

Biblia Przekład Toruński: List do Hebrajczyków 9,1

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Rzymian 8,22

Biblia Tysiąclecia

Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.
List do Rzymian 8,22

Biblia Brzeska

Gdyż wiemy, iż wszytki rzeczy stworzone społu wzdychają i społu boleją aż i do czasu tego.
List św. Pawła do Rzymian 8,22

Biblia Gdańska

Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
Rzymian 8,22

Biblia Warszawska

Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
List św. Pawła do Rzymian 8,22

Biblia Jakuba Wujka

Wiemy bowiem, iż wszytko stworzenie wzdycha i jako rodząca boleje aż dotąd.
List do Rzymian 8,22

Nowa Biblia Gdańska

Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz.
List do Rzymian 8,22

Biblia Przekład Toruński

Bo wiemy, że całe stworzenie współwzdycha i współcierpi w bólach porodowych aż do teraz.
List do Rzymian 8,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.
List do Rzymian 8,22

American Standard Version

For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
List do Rzymian 8,22

Clementine Vulgate

Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit, et parturit usque adhuc.
List do Rzymian 8,22

King James Version

For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
List do Rzymian 8,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν
List do Rzymian 8,22

Young's Literal Translation

for we have known that all the creation doth groan together, and doth travail in pain together till now.
List do Rzymian 8,22

World English Bible

For we know that the whole creation groans and travails in pain together until now.
List do Rzymian 8,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić