„Wszakże gdyby się byli nawrócili w utrapieniu swem do Pana, Boga Izraelskiego, a szukali go, dałby się im był znaleść.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Kronik 15,4

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Rzymian 12,10

Biblia Tysiąclecia

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!
List do Rzymian 12,10

Biblia Brzeska

Bądźcie jedni ku drugim braterską miłością przychylnymi, uczciwością jedni drugie uprzedzając.
List św. Pawła do Rzymian 12,10

Biblia Gdańska (1632)

Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając.
Rzymian 12,10

Biblia Gdańska (1881)

Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając.
Rzymian 12,10

Biblia Warszawska

Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku,
List św. Pawła do Rzymian 12,10

Biblia Jakuba Wujka

miłością braterstwa jedni drugich miłując, uczciwością jeden drugiego uprzedzając,
List do Rzymian 12,10

Nowa Biblia Gdańska

Jedni do drugich przywiązani braterską miłością, jedni drugich uprzedzający szacunkiem.
List do Rzymian 12,10

Biblia Przekład Toruński

Miłością braterską jedni drugich miłujcie czule, jedni drugich wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku.
List do Rzymian 12,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku.
List do Rzymian 12,10

American Standard Version

In love of the brethren be tenderly affectioned one to another; in honor preferring one another;
List do Rzymian 12,10

Clementine Vulgate

caritate fraternitatis invicem diligentes : honore invicem prævenientes :
List do Rzymian 12,10

King James Version

Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
List do Rzymian 12,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τη φιλαδελφια εις αλληλους φιλοστοργοι τη τιμη αλληλους προηγουμενοι
List do Rzymian 12,10

Young's Literal Translation

in the love of brethren, to one another kindly affectioned: in the honour going before one another;
List do Rzymian 12,10

World English Bible

In love of the brothers be tenderly affectionate one to another; in honor preferring one another;
List do Rzymian 12,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić