„którzy nie wiecie, co jutro będzie!”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Jakuba 4,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Kolosan 2,2

Biblia Tysiąclecia

aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - [to jest] Chrystusa.
List do Kolosan 2,2

Biblia Brzeska

Aby pocieszenie miały serca ich, gdy będą społecznie złączeni miłością, a to na wszelkie bogactwo pewnego wyrozumienia, to jest ku uznaniu tajemnice Boga i Ojca, i Krystusa.
List św. Pawła do Kolosan 2,2

Biblia Gdańska

Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
Kolosensów 2,2

Biblia Warszawska

Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa,
List św. Pawła do Kolosan 2,2

Biblia Jakuba Wujka

aby pocieszone były serca ich, spoiwszy się w miłości i ku wszelkim bogactwom zupełności wyrozumienia, ku poznaniu tajemnice Boga Ojca i Chrystusa Jezusa,
List do Kolosan 2,2

Nowa Biblia Gdańska

By zostały zachęcone ich serca i zostali zespoleni w miłości, ku wszelkiemu bogactwu całkowitej pewności zrozumienia, aż do znajomości tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
List do Kolosan 2,2

Biblia Przekład Toruński

Aby ich serca doznały zachęty, a oni zespoleni ze sobą w miłości, dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumienia, ku dogłębnemu poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa,
List do Kolosan 2,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa;
List do Kolosan 2,2

American Standard Version

that their hearts may be comforted, they being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, that they may know the mystery of God, [even] Christ,
List do Kolosan 2,2

Clementine Vulgate

ut consolentur corda ipsorum, instructi in caritate, et in omnes divitias plenitudinis intellectus, in agnitionem mysterii Dei Patris et Christi Jesu :
List do Kolosan 2,2

King James Version

That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;
List do Kolosan 2,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συμβιβασθεντων εν αγαπη και εις παντα πλουτον της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου και πατρος και του χριστου
List do Kolosan 2,2

Young's Literal Translation

that their hearts may be comforted, being united in love, and to all riches of the full assurance of the understanding, to the full knowledge of the secret of the God and Father, and of the Christ,
List do Kolosan 2,2

World English Bible

that their hearts may be comforted, they being knit together in love, and to all riches of the full assurance of understanding, that they may know the mystery of God, both of the Father and of Christ,
List do Kolosan 2,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić