„Abowiem wiele zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawają, iż Jezus Krystus przyszedł w ciele; a który jest takowy, jest zwodzicielem i antykrystem.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Jana 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Hebrajczyków 12,9

Biblia Tysiąclecia

Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?
List do Hebrajczyków 12,9

Biblia Brzeska

Przytym mieliśmy ojce, którzy karali ciała nasze i balichmy się, azaż nie daleko więcej poddani będziemy Ojcowi duchów, a żyć będziemy?
List do Hebrajczyków 12,9

Biblia Gdańska

A nadto cielesnych ojców naszych mieliśmy, którzy nas karali, a baliśmy się ich; zaż daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu duchów, abyśmy żyli?
Żydów 12,9

Biblia Warszawska

Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć?
List do Hebrajczyków 12,9

Biblia Jakuba Wujka

Nadto ciała naszego ojce mieliśmy uczycielmi i baliśmy się ich; zaż nie daleko więcej posłuszni będziem Ojcowi duchów, a żyć będziemy?
List do Hebrajczyków 12,9

Nowa Biblia Gdańska

Wcześniej mieliśmy jako wychowawców ojców naszej cielesnej natury i ich szanowaliśmy; czyż nie daleko bardziej winniśmy być posłuszni Ojcu duchów, abyśmy żyli?
List do Hebrajczyków 12,9

Biblia Przekład Toruński

Ponadto, mieliśmy naszych ojców według ciała, którzy nas karcili, i szanowaliśmy ich. Czyż nie mamy być daleko bardziej poddani Ojcu duchów, by żyć?
List do Hebrajczyków 12,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli?
List do Hebrajczyków 12,9

American Standard Version

Furthermore, we had the fathers of our flesh to chasten us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?
List do Hebrajczyków 12,9

Clementine Vulgate

Deinde patres quidem carnis nostr, eruditores habuimus, et reverebamur eos, non multo magis obtemperabimus Patri spirituum, et vivemus ?
List do Hebrajczyków 12,9

King James Version

Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?
List do Hebrajczyków 12,9

Textus Receptus NT

ειτα τους μεν της σαρκος ημων πατερας ειχομεν παιδευτας και ενετρεπομεθα ου πολλω μαλλον υποταγησομεθα τω πατρι των πνευματων και ζησομεν
List do Hebrajczyków 12,9

Young's Literal Translation

Then, indeed, fathers of our flesh we have had, chastising [us], and we were reverencing [them]; shall we not much rather be subject to the Father of the spirits, and live?
List do Hebrajczyków 12,9

World English Bible

Furthermore, we had the fathers of our flesh to chasten us, and we paid them respect. Shall we not much rather be in subjection to the Father of spirits, and live?
List do Hebrajczyków 12,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić