„Zaś proroka, który prorokuje o szczęściu - tylko po spełnieniu się słowa tego proroka, zostaje poznanym prorok, którego w prawdzie wysłał WIEKUISTY!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jeremjasza 28,9

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Hebrajczyków 12,28

Biblia Tysiąclecia

Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią!
List do Hebrajczyków 12,28

Biblia Brzeska

A przeto przyjmując królestwo, które nie może być poruszone, trzymamy łaskę, przez którą tak służmy Bogu, abyśmy się jemu podobali z ućciwością i z bogobojnością.
List do Hebrajczyków 12,28

Biblia Gdańska

Przetoż przyjmując królestwo nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością.
Żydów 12,28

Biblia Warszawska

Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią.
List do Hebrajczyków 12,28

Biblia Jakuba Wujka

A tak przyjmując królestwo nieporuszone, mamy łaskę, przez którą służymy, podobając się Bogu z bojaźnią i z uczciwością.
List do Hebrajczyków 12,28

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego przyjmując niezachwiane królestwo, obyśmy posiadali łaskę, przez którą służymy Bogu w miły sposób, pośród godności i pobożności.
List do Hebrajczyków 12,28

Biblia Przekład Toruński

Dlatego przyjmując królestwo niewzruszone, obyśmy mieli łaskę przez którą służylibyśmy w sposób miły Bogu, ze skromnością i czcią.
List do Hebrajczyków 12,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią.
List do Hebrajczyków 12,28

American Standard Version

Wherefore, receiving a kingdom that cannot be shaken, let us have grace, whereby we may offer service well-pleasing to God with reverence and awe:
List do Hebrajczyków 12,28

Clementine Vulgate

Itaque regnum immobile suscipientes, habemus gratiam : per quam serviamus placentes Deo, cum metu et reverentia.
List do Hebrajczyków 12,28

King James Version

Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear:
List do Hebrajczyków 12,28

Textus Receptus NT

διο βασιλειαν ασαλευτον παραλαμβανοντες εχωμεν χαριν δι ης λατρευωμεν ευαρεστως τω θεω μετα αιδους και ευλαβειας
List do Hebrajczyków 12,28

Young's Literal Translation

wherefore, a kingdom that cannot be shaken receiving, may we have grace, through which we may serve God well-pleasingly, with reverence and religious fear;
List do Hebrajczyków 12,28

World English Bible

Therefore, receiving a kingdom that can't be shaken, let us have grace, whereby we may offer service well pleasing to God, with reverence and awe,
List do Hebrajczyków 12,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić