„Pisałem do zboru; ale Diotrefes, który miedzy nimi chce być przedniejszym, nie przyjmuje nas.”

Biblia Brzeska: 3 List św. Jana 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Hebrajczyków 12,27

Biblia Tysiąclecia

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone.
List do Hebrajczyków 12,27

Biblia Brzeska

A ono słowo, jeszcze raz, znaczy odjęcie rzeczy chwiejących się, jako tych, które są uczynione, aby zostały ty, które są trwałe.
List do Hebrajczyków 12,27

Biblia Gdańska

A to też mówi: Jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiejących się, jako tych, które są uczynione, aby zostawały te, które się nie chwieją.
Żydów 12,27

Biblia Warszawska

Słowa: "Jeszcze raz" wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można.
List do Hebrajczyków 12,27

Biblia Jakuba Wujka

A co mówi Jeszcze raz, znaczy przeniesienie rzeczy ruchomych jako uczynionych, aby zostały te, które nie są ruchome.
List do Hebrajczyków 12,27

Nowa Biblia Gdańska

Czyli to "jeszcze raz" - objawia usunięcie rzeczy, które są wstrząsane, ponieważ są stworzone; aby pozostały te, które nie są wstrząsane.
List do Hebrajczyków 12,27

Biblia Przekład Toruński

Więc to „jeszcze raz” oznajmia, że te rzeczy które są wstrząsane, podlegają przemieszczeniu, jako stworzone; aby pozostały te, które nie są wstrząśnięte.
List do Hebrajczyków 12,27

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A słowa „jeszcze raz” ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje.
List do Hebrajczyków 12,27

American Standard Version

And this [word], Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain.
List do Hebrajczyków 12,27

Clementine Vulgate

Quod autem, Adhuc semel, dicit : declarat mobilium translationem tamquam factorum, ut maneant ea qu sunt immobilia.
List do Hebrajczyków 12,27

King James Version

And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.
List do Hebrajczyków 12,27

Textus Receptus NT

το δε ετι απαξ δηλοι των σαλευομενων την μεταθεσιν ως πεποιημενων ινα μεινη τα μη σαλευομενα
List do Hebrajczyków 12,27

Young's Literal Translation

and this -- `Yet once` -- doth make evident the removal of the things shaken, as of things having been made, that the things not shaken may remain;
List do Hebrajczyków 12,27

World English Bible

This phrase, "Yet once more," signifies the removing of those things that are shaken, as of things that have been made, that those things which are not shaken may remain.
List do Hebrajczyków 12,27

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić