„do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła [gromadzącego] się w tym domu.”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Hebrajczyków 12,17

Biblia Tysiąclecia

A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami.
List do Hebrajczyków 12,17

Biblia Brzeska

Abowiem wiecie, iż i potym, gdy chciał dziedzicznym prawem otrzymać błogosławieństwo, był odrzucon; bo nie znalazł miejsca pokutowania, choć onego błogosławieństwa ze łzami pożądał.
List do Hebrajczyków 12,17

Biblia Gdańska

Albowiem wiecie, iż i potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, był odrzucony; bo nie znalazł miejsca pokuty, choć jej z płaczem szukał.
Żydów 12,17

Biblia Warszawska

A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał.
List do Hebrajczyków 12,17

Biblia Jakuba Wujka

Bo wiedzcie, iż i potem, gdy chciał być dziedzicem błogosławieństwa, był odrzucon, bo nie nalazł miejsca pokuty, choć jej ze łzami szukał.
List do Hebrajczyków 12,17

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem wiecie, że gdy później chciał uzyskać błogosławieństwo, został uznany za niegodnego; gdyż nie odkrył pozycji skruchy, chociaż jej szukał ze łzami.
List do Hebrajczyków 12,17

Biblia Przekład Toruński

Wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, bowiem nie znalazł sposobu zmiany swojego położenia, chociaż ze łzami go poszukiwał.
List do Hebrajczyków 12,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał.
List do Hebrajczyków 12,17

American Standard Version

For ye know that even when he afterward desired to inherit the blessing, he was rejected; for he found no place for a change of mind [in his father,] though he sought is diligently with tears.
List do Hebrajczyków 12,17

Clementine Vulgate

scitote enim quoniam et postea cupiens hreditare benedictionem, reprobatus est : non enim invenit pnitenti locum, quamquam cum lacrimis inquisisset eam.
List do Hebrajczyków 12,17

King James Version

For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.
List do Hebrajczyków 12,17

Textus Receptus NT

ιστε γαρ οτι και μετεπειτα θελων κληρονομησαι την ευλογιαν απεδοκιμασθη μετανοιας γαρ τοπον ουχ ευρεν καιπερ μετα δακρυων εκζητησας αυτην
List do Hebrajczyków 12,17

Young's Literal Translation

for ye know that also afterwards, wishing to inherit the blessing, he was disapproved of, for a place of reformation he found not, though with tears having sought it.
List do Hebrajczyków 12,17

World English Bible

For you know that even when he afterward desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for a change of mind though he sought it diligently with tears.
List do Hebrajczyków 12,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić