„Ale dzięki Bogu, w każdej chwili odnosimy zwycięstwo w Chrystusie oraz na każdym miejscu, staje się przez nas widoczna woń jego poznania.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Koryntian 2,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Galatów 1,18

Biblia Tysiąclecia

Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni.
List do Galatów 1,18

Biblia Brzeska

Zatym po trzech lat wróciłem się do Jeruzalem, abym nawiedził Piotra i mieszkałem przy nim piętnaście dni.
List św. Pawła do Galacjan 1,18

Biblia Gdańska (1632)

Potem po trzech latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem; i mieszkałem u niego piętnaście dni.
Galatów 1,18

Biblia Gdańska (1881)

Potem po trzech latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem; i mieszkałem u niego piętnaście dni.
Galatów 1,18

Biblia Warszawska

Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni piętnaście;
List św. Pawła do Galacjan 1,18

Biblia Jakuba Wujka

zatym po trzech leciech poszedłem do Jeruzalem, abym oglądał Piotra i zmieszkałem u niego piętnaście dni.
List do Galatów 1,18

Nowa Biblia Gdańska

Potem, po trzech latach wszedłem do Jerozolimy, by poznać Piotra, oraz zatrzymałem się przy nim piętnaście dni.
List do Galacjan 1,18

Biblia Przekład Toruński

Następnie, po trzech latach wstąpiłem do Jerozolimy, żeby poznać Piotra; i pozostałem przy nim piętnaście dni.
List do Galacjan 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Potem, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem piętnaście dni.
List do Galacjan 1,18

American Standard Version

Then after three years I went up to Jerusalem to visit Cephas, and tarried with him fifteen days.
List do Galacjan 1,18

Clementine Vulgate

deinde post annos tres veni Jerosolymam videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim :
List do Galatów 1,18

King James Version

Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.
List do Galacjan 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επειτα μετα ετη τρια ανηλθον εις ιεροσολυμα ιστορησαι πετρον και επεμεινα προς αυτον ημερας δεκαπεντε
List do Galacjan 1,18

Young's Literal Translation

then, after three years I went up to Jerusalem to enquire about Peter, and remained with him fifteen days,
List do Galacjan 1,18

World English Bible

Then after three years I went up to Jerusalem to visit Peter, and stayed with him fifteen days.
List do Galacjan 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić