„Nie przekroczy jej żadna ludzka stopa ani też nie przejdzie przez nią noga żadnego zwierzęcia. Nie będzie zamieszkana przez lat czterdzieści.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezechiela 29,11

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Filipian 1,18

Biblia Tysiąclecia

Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył.
List do Filipian 1,18

Biblia Brzeska

Ale cóż? Wżdy jakimkolwiek sposobem, choć pod pokrywką, choć prawdziwie Krystus bywa opowiedan, z tego też raduję się i jeszcze radować się będę.
List św. Pawła do Filipian 1,18

Biblia Gdańska (1632)

Ale cóż na tem? Owszem jakimkolwiek sposobem, lub postawnie, lub w prawdzie Chrystus bywa opowiadany, i z tego się raduję, i jeszcze się radować będę;
Filipensów 1,18

Biblia Gdańska (1881)

Ale cóż na tem? Owszem jakimkolwiek sposobem, lub postawnie, lub w prawdzie Chrystus bywa opowiadany, i z tego się raduję, i jeszcze się radować będę;
Filipensów 1,18

Biblia Warszawska

Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę;
List św. Pawła do Filipian 1,18

Biblia Jakuba Wujka

Bo cóż? By jeno wszelkim sposobem, bądź z okazyjej, bądź po prawdzie, Chrystus był opowiadan, i w tym się weselę, ale i weselić się będę.
List do Filipian 1,18

Nowa Biblia Gdańska

Dlaczego, jakże to? Ponieważ każdym sposobem - czy to pretekstem, czy prawdą - głoszony jest Chrystus; zatem z tego się cieszę, ale i będę się cieszył.
List do Filipian 1,18

Biblia Przekład Toruński

Cóż więc? Mimo że każdym sposobem czy pozornie, czy to w prawdzie, Chrystus jest głoszony; z tego się raduję i będę się radował,
List do Filipian 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cóż więc? Mimo wszystko każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Z tego się raduję i będę się radował.
List do Filipian 1,18

American Standard Version

What then? only that in every way, whether in pretence or in truth, Christ is proclaimed; and therein I rejoice, yea, and will rejoice.
List do Filipian 1,18

Clementine Vulgate

Quid enim ? Dum omni modo sive per occasionem, sive per veritatem, Christus annuntietur : et in hoc gaudeo, sed et gaudebo.
List do Filipian 1,18

King James Version

What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
List do Filipian 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι γαρ πλην παντι τροπω ειτε προφασει ειτε αληθεια χριστος καταγγελλεται και εν τουτω χαιρω αλλα και χαρησομαι
List do Filipian 1,18

Young's Literal Translation

what then? in every way, whether in pretence or in truth, Christ is proclaimed -- and in this I rejoice, yea, and shall rejoice.
List do Filipian 1,18

World English Bible

What does it matter? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. I rejoice in this, yes, and will rejoice.
List do Filipian 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić