„Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Galacjan 5,12

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Filipian 1,17

Biblia Tysiąclecia

Tamci zaś, powodowani niewłaściwym współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim kajdanom.
List do Filipian 1,17

Biblia Brzeska

Drudzy zasię z miłości, wiedząc, iżem jest postanowion ku obronie ewanjelijej.
List św. Pawła do Filipian 1,17

Biblia Gdańska (1632)

A którzy z miłości, wiedzą, żem jest wystawiony ku obronie Ewangielii,
Filipensów 1,17

Biblia Gdańska (1881)

A którzy z miłości, wiedzą, żem jest wystawiony ku obronie Ewangielii,
Filipensów 1,17

Biblia Warszawska

Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich.
List św. Pawła do Filipian 1,17

Biblia Jakuba Wujka

A drudzy z sporu Chrystusa opowiadają nieszczerze, mniemając, iż przydawąją ucisku okowam moim.
List do Filipian 1,17

Nowa Biblia Gdańska

Zaś ci z miłości wiedzą, że jestem ustanowiony do obrony Ewangelii.
List do Filipian 1,17

Biblia Przekład Toruński

A ci, którzy z miłości, wiedzą, że jestem ustanowiony do obrony Ewangelii.
List do Filipian 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Inni zaś z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony ewangelii.
List do Filipian 1,17

American Standard Version

but the other proclaim Christ of faction, not sincerely, thinking to raise up affliction for me in my bonds.
List do Filipian 1,17

Clementine Vulgate

Quidam autem ex contentione Christum annuntiant non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis.
List do Filipian 1,17

King James Version

But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.
List do Filipian 1,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι δε εξ αγαπης ειδοτες οτι εις απολογιαν του ευαγγελιου κειμαι
List do Filipian 1,17

Young's Literal Translation

and the other out of love, having known that for defence of the good news I am set:
List do Filipian 1,17

World English Bible

but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel.
List do Filipian 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić