„Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Królewska 4,7

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Efezjan 1,21

Biblia Tysiąclecia

ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
List do Efezjan 1,21

Biblia Brzeska

Daleko nad wszelakie państwo, i zwierzchność, i moc, i panowanie, i nad wszelkie imię, które mianowane bywa, nie tylko na tym świecie, ale też na przyszłym.
List św. Pawła do Efezjan 1,21

Biblia Gdańska (1632)

Wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
Efezów 1,21

Biblia Gdańska (1881)

Wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
Efezów 1,21

Biblia Warszawska

Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym;
List św. Pawła do Efezjan 1,21

Biblia Jakuba Wujka

nad wszelakie księstwa i władzą, i moc, panowanie i wszelkie imię, które się mianuje nie tylko w tym wieku, ale też i w przyszłym.
List do Efezjan 1,21

Nowa Biblia Gdańska

Powyżej każdego urzędu, władzy, mocy i państwa, oraz każdego imienia wymienianego nie tylko w tym porządku, ale i w przyszłym.
List do Efezjan 1,21

Biblia Przekład Toruński

Wyżej nad wszelkie zwierzchności i władze, i moce, i panowania, i wszelkie imię jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w tym nadchodzącym;
List do Efezjan 1,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym.
List do Efezjan 1,21

American Standard Version

far above all rule, and authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
List do Efezjan 1,21

Clementine Vulgate

supra omnem principatum, et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne nomen, quod nominatur non solum in hoc sculo, sed etiam in futuro.
List do Efezjan 1,21

King James Version

Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
List do Efezjan 1,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υπερανω πασης αρχης και εξουσιας και δυναμεως και κυριοτητος και παντος ονοματος ονομαζομενου ου μονον εν τω αιωνι τουτω αλλα και εν τω μελλοντι
List do Efezjan 1,21

Young's Literal Translation

far above all principality, and authority, and might, and lordship, and every name named, not only in this age, but also in the coming one;
List do Efezjan 1,21

World English Bible

far above all rule, and authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come.
List do Efezjan 1,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić