„Zawołano Mojżesza i Aarona na powrót do faraona, a ten rzekł do nich: Idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu. Którzy to mają iść?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Wyjścia 10,8

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - List do Efezjan 1,12

Biblia Tysiąclecia

po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
List do Efezjan 1,12

Biblia Brzeska

Abyśmy byli ku czci chwały jego, którzyśmy pirwszy nadzieję mieli w Krystusie.
List św. Pawła do Efezjan 1,12

Biblia Gdańska (1632)

Abyśmy my byli ku chwale sławy jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie,
Efezów 1,12

Biblia Gdańska (1881)

Abyśmy my byli ku chwale sławy jego, którzyśmy pierwej nadzieję mieli w Chrystusie,
Efezów 1,12

Biblia Warszawska

Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie.
List św. Pawła do Efezjan 1,12

Biblia Jakuba Wujka

abyśmy byli ku chwale sławy jego, my, którzyśmy wprzód nadzieję pokładali w Chrystusie.
List do Efezjan 1,12

Nowa Biblia Gdańska

Abyśmy wcześniej położyli nadzieję w Chrystusie i byli ku chwale Jego wspaniałości.
List do Efezjan 1,12

Biblia Przekład Toruński

Abyśmy istnieli ku chwale sławy Jego, my, którzy pierwsi położyliśmy swoją nadzieję w Chrystusie.
List do Efezjan 1,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie.
List do Efezjan 1,12

American Standard Version

to the end that we should be unto the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
List do Efezjan 1,12

Clementine Vulgate

ut simus in laudem glori ejus nos, qui ante speravimus in Christo ;
List do Efezjan 1,12

King James Version

That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
List do Efezjan 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εις το ειναι ημας εις επαινον της δοξης αυτου τους προηλπικοτας εν τω χριστω
List do Efezjan 1,12

Young's Literal Translation

for our being to the praise of His glory, [even] those who did first hope in the Christ,
List do Efezjan 1,12

World English Bible

to the end that we should be to the praise of his glory, we who had before hoped in Christ:
List do Efezjan 1,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić