„Bo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku poświęceniu.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tesaloniczan 4,7

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Sędziów 5,7

Biblia Tysiąclecia

Zanikło życie w osiedlach, zanikło w Izraelu, aż powstała Debora, powstała jako matka w Izraelu.
Księga Sędziów 5,7

Biblia Brzeska

Popustoszały wsi w Izraelu i prawie popustoszały, ażem powstała ja, Debora, a powstałam matką w Izraelu.
Księga Sędziów 5,7

Biblia Gdańska (1632)

Spustoszały wsi w Izraelu, spustoszały, ażem powstała ja Debora, ażem powstała matką w Izraelu.
Sędziów 5,7

Biblia Gdańska (1881)

Spustoszały wsi w Izraelu, spustoszały, ażem powstała ja Debora, ażem powstała matką w Izraelu.
Sędziów 5,7

Biblia Warszawska

Ustali wieśniacy w Izraelu, ustali, Aż powstałaś, Deboro, Powstałaś jako matka w Izraelu,
Księga Sędziów 5,7

Biblia Jakuba Wujka

Ustali mocni w Izraelu i ucichnęli, aż powstała Debora, powstała matka w Izraelu.
Księga Sędziów 5,7

Nowa Biblia Gdańska

Wyludnione były miasteczka w Israelu; wyludnione były, aż powstałam ja, Debora, aż powstałam w Israelu jako matka.
Księga Sędziów 5,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Opustoszały wsie w Izraelu, opustoszały, aż powstałam ja, Debora, aż powstałam jako matka w Izraelu.
Księga Sędziów 5,7

American Standard Version

The rulers ceased in Israel, they ceased, Until that I Deborah arose, That I arose a mother in Israel.
Księga Sędziów 5,7

Clementine Vulgate

Cessaverunt fortes in Isral, et quieverunt :donec surgeret Debbora,surgeret mater in Isral.
Księga Sędziów 5,7

King James Version

The inhabitants of the villages ceased, they ceased in Israel, until that I Deborah arose, that I arose a mother in Israel.
Księga Sędziów 5,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Villages ceased in Israel -- they ceased, Till that I arose -- Deborah, That I arose, a mother in Israel.
Księga Sędziów 5,7

World English Bible

The rulers ceased in Israel, they ceased, Until that I Deborah arose, That I arose a mother in Israel.
Księga Sędziów 5,7

Westminster Leningrad Codex

חָדְלוּ פְרָזֹון בְּיִשְׂרָאֵל חָדֵלּוּ עַד שַׁקַּמְתִּי דְּבֹורָה שַׁקַּמְתִּי אֵם בְּיִשְׂרָאֵל׃
Księga Sędziów 5,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić