„Ty go bij rózgą, a duszę jego z piekła wyrwiesz.”

Biblia Gdańska (1632): Przypowieści Salomonowych 23,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Sędziów 5,30

Biblia Tysiąclecia

"Przecież zbierają łupy i rozdzielają brankę jedną lub dwie dla każdego wojownika, szaty barwione jako łup dla Sisery, na szyję żony króla różnobarwne chusty".
Księga Sędziów 5,30

Biblia Brzeska

Izali nie trafili na łup i dzielą ji? Panienka jedna abo dwie dostają się mężowi jednemu, łupy rozlicznych barw oddawają Sysarze, a łupy pstro haftowane i łupy pstro z obudwu stron tkane dostawają się na szyję jego.
Księga Sędziów 5,30

Biblia Gdańska (1632)

Snać trafili na łup, i dzielą go? Panienka jedna albo dwie dostaną się mężowi jednemu; łupy rozlicznych barw oddawają Sysarze, a łupy pstro haftowane, i łupy pstro z obu stron tkane dostawają się na szyję łupy biorących.
Sędziów 5,30

Biblia Gdańska (1881)

Snać trafili na łup, i dzielą go? Panienka jedna albo dwie dostaną się mężowi jednemu; łupy rozlicznych barw oddawają Sysarze, a łupy pstro haftowane, i łupy pstro z obu stron tkane dostawają się na szyję łupy biorących.
Sędziów 5,30

Biblia Warszawska

Zapewne natrafili na łup i dzielą go, Jedną brankę, dwie branki na głowę rycerza, Łup z barwnych tkanin dla Sysery, Łup z barwnych tkanin, Barwne, podwójnie tkane chusty na szyję jako łup...
Księga Sędziów 5,30

Biblia Jakuba Wujka

Podobno teraz dzieli korzyści a obierają mu co nacudniejszą białągłowę; szaty rozmaitej maści Sisarze dają za łup i sprzęt rozmaity zbierają mu na ozdobę szyjam.
Księga Sędziów 5,30

Nowa Biblia Gdańska

Czyżby nie natrafili na łup oraz go nie dzielili? Jedna dziewica, czy dwie na głowę mężczyzny; łup różnobarwnych tkanin dla Sysery; łup wzorzystych, różnobarwnych tkanin; po parze różnobarwnych, wzorzystych tkanin na szyję branek.
Księga Sędziów 5,30

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż nie trafili na łup i nie dzielą go? Każdy mężczyzna dostanie pannę albo dwie; różnobarwne łupy oddają Siserze, różnobarwne łupy haftowane, różnobarwne łupy haftowane z obu stron, na szyję biorących łupy.
Księga Sędziów 5,30

American Standard Version

Have they not found, have they not divided the spoil? A damsel, two damsels to every man; To Sisera a spoil of dyed garments, A spoil of dyed garments embroidered, Of dyed garments embroidered on both sides, on the necks of the spoil?
Księga Sędziów 5,30

Clementine Vulgate

Forsitan nunc dividit spolia,et pulcherrima feminarum eligitur ei :vestes diversorum Sisar traduntur in prdam,et supellex varia ad ornanda colla congeritur.
Księga Sędziów 5,30

King James Version

Have they not sped? have they not divided the prey; to every man a damsel or two; to Sisera a prey of divers colours, a prey of divers colours of needlework, of divers colours of needlework on both sides, meet for the necks of them that take the spoil?
Księga Sędziów 5,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Do they not find? -- they apportion spoil, A female -- two females -- for every head, Spoil of finger-work for Sisera, Spoil of embroidered finger-work, Finger-work -- a pair of embroidered things, For the necks of the spoil!
Księga Sędziów 5,30

World English Bible

Have they not found, have they not divided the spoil? A lady, two ladies to every man; To Sisera a spoil of dyed garments, A spoil of dyed garments embroidered, Of dyed garments embroidered on both sides, on the necks of the spoil?
Księga Sędziów 5,30

Westminster Leningrad Codex

הֲלֹא יִמְצְאוּ יְחַלְּקוּ שָׁלָל רַחַם רַחֲמָתַיִם לְרֹאשׁ גֶּבֶר שְׁלַל צְבָעִים לְסִיסְרָא שְׁלַל צְבָעִים רִקְמָה צֶבַע רִקְמָתַיִם לְצַוְּארֵי שָׁלָל׃
Księga Sędziów 5,30
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić