„Tamci przyjechali do Cezarei, oddali list namiestnikowi i stawili przed nim Pawła.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 23,33

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Sędziów 5,11

Biblia Tysiąclecia

Niech swym głosem dzielący łupy u wodopojów sławią dobrodziejstwa Pana, dobrodziejstwa względem osiedli izraelskich. ⟨Wówczas lud Pana zstąpił do bram⟩.
Księga Sędziów 5,11

Biblia Brzeska

Gdzie było słychać trzask strzelców miedzy tymi, którzy czerpają wody, tam niechaj opowiedają sprawiedliwości Pańskie i sprawiedliwości we wsiach jego w Izrael, tedy przyjdzie do bran lud Pański.
Księga Sędziów 5,11

Biblia Gdańska (1632)

Że ucichł trzask strzelców między miejscami, gdzie czerpią wodę; tam niech opowiadają sprawiedliwości Pańskie, sprawiedliwości we wsiach jego w Izraelu; tedy zstąpi do bram lud Pański.
Sędziów 5,11

Biblia Gdańska (1881)

Że ucichł trzask strzelców między miejscami, gdzie czerpią wodę; tam niech opowiadają sprawiedliwości Pańskie, sprawiedliwości we wsiach jego w Izraelu; tedy zstąpi do bram lud Pański.
Sędziów 5,11

Biblia Warszawska

Słuchaj! Ci, którzy rozlewają wodę po korytach do pojenia, Opiewają tam zbawcze czyny Pana, Zbawcze czyny dokonane na wieśniakach jego w Izraelu; Potem zstąpili do bram, jako zbrojny lud Pana.
Księga Sędziów 5,11

Biblia Jakuba Wujka

Gdzie się potłukły wozy i wojsko nieprzyjacielskie zatłumione jest, tam niechaj powiadają sprawiedliwości PANSKIE i łaskę przeciwko mocnym Izraela; tedy zstąpił lud PANSKI do bram i otrzymał zwierzchność.
Księga Sędziów 5,11

Nowa Biblia Gdańska

Głośniej niż okrzyki tych, co już bezpiecznie rozdzielają stada wśród wodopojów. Niech wysławiają tam łaski WIEKUISTEGO; łaski dla swych miasteczek w Israelu, bo lud WIEKUISTEGO znowu pociągnął do bram.
Księga Sędziów 5,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Że ucichł trzask strzelców w miejscach, gdzie czerpie się wodę; tam niech opowiadają o sprawiedliwości PANA, sprawiedliwości w jego wsiach w Izraelu. Wtedy lud PANA zstąpi do bram.
Księga Sędziów 5,11

American Standard Version

Far from the noise of archers, in the places of drawing water, There shall they rehearse the righteous acts of Jehovah, [Even] the righteous acts of his rule in Israel. Then the people of Jehovah went down to the gates.
Księga Sędziów 5,11

Clementine Vulgate

Ubi collisi sunt currus,et hostium suffocatus est exercitus,ibi narrentur justiti Domini,et clementia in fortes Isral :tunc descendit populus Domini ad portas,et obtinuit principatum.
Księga Sędziów 5,11

King James Version

They that are delivered from the noise of archers in the places of drawing water, there shall they rehearse the righteous acts of the LORD, even the righteous acts toward the inhabitants of his villages in Israel: then shall the people of the LORD go down to the gates.
Księga Sędziów 5,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

By the voice of shouters Between the places of drawing water, There they give out righteous acts of Jehovah, Righteous acts of His villages in Israel, Then ruled in the gates have the people of Jehovah.
Księga Sędziów 5,11

World English Bible

Far from the noise of archers, in the places of drawing water, There shall they rehearse the righteous acts of Yahweh, [Even] the righteous acts of his rule in Israel. Then the people of Yahweh went down to the gates.
Księga Sędziów 5,11

Westminster Leningrad Codex

מִקֹּול מְחַצְצִים בֵּין מַשְׁאַבִּים שָׁם יְתַנּוּ צִדְקֹות יְהוָה צִדְקֹת פִּרְזֹנֹו בְּיִשְׂרָאֵל אָז יָרְדוּ לַשְּׁעָרִים עַם־יְהוָה׃
Księga Sędziów 5,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić