„Bo sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, obcy ją zjedzą.”

Biblia Warszawska: Księga Ozeasza 8,7

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Sędziów 17,5

Biblia Tysiąclecia

Mika miał u siebie sanktuarium, następnie sprawił efod i terafim oraz wprowadził jednego ze swych synów w czynności kapłańskie, tak że był dla niego kapłanem.
Księga Sędziów 17,5

Biblia Brzeska

U tego Michasa w domu była kaplica bogów i sprawił też był efod i terafim, a poświęcił rękę jednemu z synów swych i był kapłanem jego.
Księga Sędziów 17,5

Biblia Gdańska

A miał ten Michas kaplicę bogów, sprawił też był Efod i Terafim, a poświęcił ręce jednego z synów swych, aby mu był za kapłana.
Sędziów 17,5

Biblia Warszawska

Tak więc ten mąż, Micheasz, miał dom Boży. Kazał też sporządzić efod kapłański i bożki domowe i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem.
Księga Sędziów 17,5

Biblia Jakuba Wujka

Który zborek też w nim Bogu odłączył i uczynił efod i terafim, to jest szatę kapłańską i bałwany, i napełnił rękę jednego z synów swych, i był mu kapłanem.
Księga Sędziów 17,5

Nowa Biblia Gdańska

A ów człowiek, mianowicie Michaja, posiadał dom bogów; więc sprawił do tego efod oraz domowe bożki, i upełnomocnił ręce jednego ze swoich synów, aby mu służył za kapłana.
Księga Sędziów 17,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Micheasz miał u siebie kaplicę bogów, sporządził też efod i terafim i poświęcił jednego ze swych synów, aby był jego kapłanem.
Księga Sędziów 17,5

American Standard Version

And the man Micah had a house of gods, and he made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest.
Księga Sędziów 17,5

Clementine Vulgate

Qui diculam quoque in ea deo separavit, et fecit ephod, et theraphim, id est, vestem sacerdotalem, et idola : implevitque unius filiorum suorum manum, et factus est ei sacerdos.
Księga Sędziów 17,5

King James Version

And the man Micah had an house of gods, and made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest.
Księga Sędziów 17,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

As to the man Micah, he hath a house of gods, and he maketh an ephod, and teraphim, and consecrateth the hand of one of his sons, and he is to him for a priest;
Księga Sędziów 17,5

World English Bible

The man Micah had a house of gods, and he made an ephod, and teraphim, and consecrated one of his sons, who became his priest.
Księga Sędziów 17,5

Westminster Leningrad Codex

וְהָאִישׁ מִיכָה לֹו בֵּית אֱלֹהִים וַיַּעַשׂ אֵפֹוד וּתְרָפִים וַיְמַלֵּא אֶת־יַד אַחַד מִבָּנָיו וַיְהִי־לֹו לְכֹהֵן׃
Księga Sędziów 17,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić