„I wydał je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi, księciu judzkiemu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezdrasza 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Rodzaju 4,20

Biblia Tysiąclecia

Ada urodziła Jabala; on to był praojcem mieszkających pod namiotami i pasterzy.
Księga Rodzaju 4,20

Biblia Brzeska

Ada tedy porodziła Jabala, który był ojcem mieszkających w namiociech i pasterzów.
1 Księga Mojżeszowa 4,20

Biblia Gdańska (1632)

Tedy urodziła Ada Jabala, który był ojcem mieszkających w namieciech, i pasterzów.
1 Mojżeszowa 4,20

Biblia Gdańska (1881)

Tedy urodziła Ada Jabala, który był ojcem mieszkających w namieciech, i pasterzów.
1 Mojżeszowa 4,20

Biblia Warszawska

Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach.
I Księga Mojżeszowa 4,20

Biblia Jakuba Wujka

I urodziła Ada Jabela, który był ojcem mieszkających w namieciech i pasterzów.
Księga Rodzaju 4,20

Nowa Biblia Gdańska

Ada urodziła Jabala; to on stał się ojcem tych, co mieszkają w namiotach, przy hodowli bydła.
I Księga Mojżesza 4,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ada urodziła Jabala, który był ojcem mieszkających w namiotach i pasterzy.
Księga Rodzaju 4,20

American Standard Version

And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents and [have] cattle.
Księga Rodzaju 4,20

Clementine Vulgate

Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque pastorum.
Księga Rodzaju 4,20

King James Version

And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.
Księga Rodzaju 4,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Adah beareth Jabal, he hath been father of those inhabiting tents and purchased possessions;
Księga Rodzaju 4,20

World English Bible

Adah gave birth to Jabal, who was the father of those who dwell in tents and have cattle.
Księga Rodzaju 4,20

Westminster Leningrad Codex

וַתֵּלֶד עָדָה אֶת־יָבָל הוּא הָיָה אֲבִי יֹשֵׁב אֹהֶל וּמִקְנֶה׃
1 Księga Mojżeszowa 4,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić