„Już urodzaje swoje obfite wydaje królom, któreś postanowił nad nami dla grzechów naszych; panują nad ciały naszemi, i nad bydłem naszem według woli swej, tak, żeśmy w wielkiem uciśnieniu.”

Biblia Gdańska (1632): Nehemijaszowa 9,37

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Rodzaju 2,8

Biblia Tysiąclecia

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił.
Księga Rodzaju 2,8

Biblia Brzeska

Też jeszcze sadził Pan Bóg sad w Eden na wschód słońca i tam postawił człowieka, którego był stworzył.
1 Księga Mojżeszowa 2,8

Biblia Gdańska (1632)

Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden, na wschód słońca, i postawił tam człowieka, którego był stworzył.
1 Mojżeszowa 2,8

Biblia Gdańska (1881)

Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden, na wschód słońca, i postawił tam człowieka, którego był stworzył.
1 Mojżeszowa 2,8

Biblia Warszawska

Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył.
I Księga Mojżeszowa 2,8

Biblia Jakuba Wujka

A naszczepił był PAN Bóg Raj rozkoszy od początku, w którym postawił człowieka, którego utworzył.
Księga Rodzaju 2,8

Nowa Biblia Gdańska

Zaś WIEKUISTY, Bóg, wcześniej zasadził ogród w Edenie, po czym umieścił tam człowieka, którego stworzył.
I Księga Mojżesza 2,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

PAN Bóg zasadził też ogród w Edenie, na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ukształtował.
Księga Rodzaju 2,8

American Standard Version

And Jehovah God planted a garden eastward, in Eden; and there he put the man whom he had formed.
Księga Rodzaju 2,8

Clementine Vulgate

Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem quem formaverat.
Księga Rodzaju 2,8

King James Version

And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
Księga Rodzaju 2,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Jehovah God planteth a garden in Eden, at the east, and He setteth there the man whom He hath formed;
Księga Rodzaju 2,8

World English Bible

Yahweh God planted a garden eastward, in Eden, and there he put the man whom he had formed.
Księga Rodzaju 2,8

Westminster Leningrad Codex

וַיִּטַּע יְהוָה אֱלֹהִים גַּן־בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם וַיָּשֶׂם שָׁם אֶת־הָאָדָם אֲשֶׁר יָצָר׃
1 Księga Mojżeszowa 2,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić