„Ale bez twego zdania nie chciałem nic czynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jako z przymuszenia, ale z dobrej wolej.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filemona 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Koheleta 12,6

Biblia Tysiąclecia

zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie;
Księga Koheleta 12,6

Biblia Brzeska

Pierwej niż się rozciągnie łańcuch srebrny i złota czasza stłucze się, a wiadro się u stoku rozbije i koło skruszy się na studnią.
Księga Kaznodziei Salomona 12,6

Biblia Gdańska

Pierwej niż się przerwie sznur srebrny, i niż się stłucze czasza złota, a rozsypie się wiadro nad zdrojem, a skruszy się koło nad studnią;
Kaznodziei Salomona 12,6

Biblia Warszawska

Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza, i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni.
Księga Kaznodziei Salomona 12,6

Biblia Jakuba Wujka

Póki się nie przerwie sznur srebrny a skurczy się czepek złoty i stłucze się wiadro nad zdrojem, i złamie się koło nad studnią,
Księga Koheleta 12,6

Nowa Biblia Gdańska

Jeszcze zanim się zerwie srebrny sznur, stłucze się złota czasza, rozsypie się wiadro nad zdrojem i skruszy się koło nad studnią.
Księga Koheleta 12,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zanim się zerwie srebrny sznur i stłucze złota czasza, nim rozbije się dzban u źródła i złamie się koło przy studni.
Księga Kaznodziei 12,6

American Standard Version

before the silver cord is loosed, or the golden bowl is broken, or the pitcher is broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern,
Księga Koheleta 12,6

Clementine Vulgate

Antequam rumpatur funiculus argenteus,et recurrat vitta aurea,et conteratur hydria super fontem,et confringatur rota super cisternam,
Księga Koheleta 12,6

King James Version

Or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern.
Księga Koheleta 12,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

While that the silver cord is not removed, And the golden bowl broken, And the pitcher broken by the fountain, And the wheel broken at the well.
Księga Koheleta 12,6

World English Bible

Before the silver cord is severed, Or the golden bowl is broken, Or the pitcher is broken at the spring, Or the wheel broken at the cistern,
Księga Koheleta 12,6

Westminster Leningrad Codex

עַד אֲשֶׁר לֹא־ [יִרחַק כ] (יֵרָתֵק ק) חֶבֶל הַכֶּסֶף וְתָרֻץ גֻּלַּת הַזָּהָב וְתִשָּׁבֶר כַּד עַל־הַמַּבּוּעַ וְנָרֹץ הַגַּלְגַּל אֶל־הַבֹּור׃
Księga Kaznodziei Salomona 12,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić