„Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Rzymian 3,28

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Koheleta 12,4

Biblia Tysiąclecia

i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną;
Księga Koheleta 12,4

Biblia Brzeska

I drzwi zawrą się z dworu, a mało będzie słychać żuchających zębów i powstanie głos ptaszy, a uniżone będą córki wszytki śpiewające.
Księga Kaznodziei Salomona 12,4

Biblia Gdańska

I zawrą się drzwi z dworu z słabym głosem mełcia; i powstanie na głos ptaszy, i ustaną wszystkie córki śpiewające.
Kaznodziei Salomona 12,4

Biblia Warszawska

Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho,
Księga Kaznodziei Salomona 12,4

Biblia Jakuba Wujka

i zawrą wrota na ulicę w poniżeniu głosu mielącej, i powstaną na głos ptaszy, i ogłuszeją wszytkie córki śpiewania.
Księga Koheleta 12,4

Nowa Biblia Gdańska

Gdy przy coraz cichszym klekocie młyna zamykają się drzwi na ulicę, każdy się zrywa na szczebiot ptaka i przytłumione jest wszystko, co służy do śpiewania.
Księga Koheleta 12,4

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zamkną się drzwi na ulicę, gdy odgłos mielenia osłabnie, gdy będzie się wstawać na głos ptaków i przycichną wszystkie córki śpiewające.
Księga Kaznodziei 12,4

American Standard Version

and the doors shall be shut in the street; when the sound of the grinding is low, and one shall rise up at the voice of a bird, and all the daughters of music shall be brought low;
Księga Koheleta 12,4

Clementine Vulgate

et claudent ostia in platea,in humilitate vocis molentis,et consurgent ad vocem volucris,et obsurdescent omnes fili carminis :
Księga Koheleta 12,4

King James Version

And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of musick shall be brought low;
Księga Koheleta 12,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And doors have been shut in the street. When the noise of the grinding is low, And [one] riseth at the voice of the bird, And all daughters of song are bowed down.
Księga Koheleta 12,4

World English Bible

And the doors shall be shut in the street; When the sound of the grinding is low, And one shall rise up at the voice of a bird, And all the daughters of music shall be brought low;
Księga Koheleta 12,4

Westminster Leningrad Codex

וְסֻגְּרוּ דְלָתַיִם בַּשּׁוּק בִּשְׁפַל קֹול הַטַּחֲנָה וְיָקוּם לְקֹול הַצִּפֹּור וְיִשַּׁחוּ כָּל־בְּנֹות הַשִּׁיר׃
Księga Kaznodziei Salomona 12,4
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić