„Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i Itamar.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Kronik 24,2

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Koheleta 12,14

Biblia Tysiąclecia

Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre było, czy złe.
Księga Koheleta 12,14

Biblia Brzeska

Takżeć Bóg przywiedzie każdą sprawę na sąd, który będzie o każdej rzeczy skrytej, tak dobrej, jako i złej.
Księga Kaznodziei Salomona 12,14

Biblia Gdańska

Ponieważ każdy uczynek, i każdą rzecz tajną, lub dobrą, lub złą, Bóg na sąd przywiedzie.
Kaznodziei Salomona 12,14

Biblia Warszawska

Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.
Księga Kaznodziei Salomona 12,14

Biblia Jakuba Wujka

Wszytko, co się dzieje, przywiedzie Bóg na sąd, za kożdy występek, lub dobry, lub zły, ono będzie.
Księga Koheleta 12,14

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem każdy czyn i wszystko, co jest tajne, Bóg przyprowadzi na sąd - czy dobre, czy też złe.
Księga Koheleta 12,14

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą.
Księga Kaznodziei 12,14

American Standard Version

For God will bring every work into judgment, with every hidden thing, whether it be good, or whether it be evil.
Księga Koheleta 12,14

Clementine Vulgate

et cuncta qu fiunt adducet Deus in judiciumpro omni errato, sive bonum, sive malum illud sit.]
Księga Koheleta 12,14

King James Version

For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil.
Księga Koheleta 12,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

For every work doth God bring into judgment, with every hidden thing, whether good or bad.`
Księga Koheleta 12,14

World English Bible

For God will bring every work into judgment, with every hidden thing, whether it is good, or whether it is evil.
Księga Koheleta 12,14

Westminster Leningrad Codex

כִּי אֶת־כָּל־מַעֲשֶׂה הָאֱלֹהִים יָבִא בְמִשְׁפָּט עַל כָּל־נֶעְלָם אִם־טֹוב וְאִם־רָע׃
Księga Kaznodziei Salomona 12,14
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić