„I poznasz, że Ja, WIEKUISTY, słyszałem wszystkie zniewagi, które wypowiedziałaś przeciwko górom Israela, gdy mówiłaś: Zostały spustoszone i nam wydane na spożycie!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezechiela 35,12

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Koheleta 12,11

Biblia Tysiąclecia

Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak [mocno] wbite gwoździe. Dane [tu] są przez pasterza jednego.
Księga Koheleta 12,11

Biblia Brzeska

Słowa ludzi mądrych są jako gwoździe przybite od przedniejszych w zebraniu, które są dane od jednego pasterza.
Księga Kaznodziei Salomona 12,11

Biblia Gdańska

Słowa mądrych podobne ościeniom, i podobne gwoździom wbitym; słowa tych, którzy je złożyli, podane są od pasterza jednego.
Kaznodziei Salomona 12,11

Biblia Warszawska

Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe; dał je jeden pasterz.
Księga Kaznodziei Salomona 12,11

Biblia Jakuba Wujka

Słowa mądrych są jako ościenie i jako gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.
Księga Koheleta 12,11

Nowa Biblia Gdańska

Słowa mędrców podobne są do kolców oraz do wbitych gwoździ - te, co pochodzą od przedstawicieli zborów i podane są przez jednego Pasterza.
Księga Koheleta 12,11

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słowa mądrych są jak ościenie i jak gwoździe wbite przez tych, którzy je złożyli, i pochodzą od jednego pasterza.
Księga Kaznodziei 12,11

American Standard Version

The words of the wise are as goads; and as nails well fastened are [the words of] the masters of assemblies, [which] are given from one shepherd.
Księga Koheleta 12,11

Clementine Vulgate

Verba sapientium sicut stimuli,et quasi clavi in altum defixi,qu per magistrorum consilium data sunt a pastore uno.
Księga Koheleta 12,11

King James Version

The words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd.
Księga Koheleta 12,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Words of the wise [are] as goads, and as fences planted [by] the masters of collections, they have been given by one shepherd.
Księga Koheleta 12,11

World English Bible

The words of the wise are like goads; and like nails well fastened are words from the masters of assemblies, which are given from one shepherd.
Księga Koheleta 12,11

Westminster Leningrad Codex

דִּבְרֵי חֲכָמִים כַּדָּרְבֹנֹות וּכְמַשְׂמְרֹות נְטוּעִים בַּעֲלֵי אֲסֻפֹּות נִתְּנוּ מֵרֹעֶה אֶחָד׃
Księga Kaznodziei Salomona 12,11
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić