„Ci, którzy istotnie z powodu próżnej ambicji głoszą Chrystusa nieszczerze, przypuszczają, że przydają ucisku moim więzom;”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 1,16

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Jozuego 1,1

Biblia Tysiąclecia

Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza:
Księga Jozuego 1,1

Biblia Brzeska

I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, iż mówił Pan do Jozuego, syna Nunowego, służebnika Mojżeszowego, tymi słowy:
Księga Jozuego 1,1

Biblia Gdańska

I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, że mówił Pan do Jozuego syna Nunowego, sługi Mojżeszowego, i rzekł:
Jozuego 1,1

Biblia Warszawska

Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak:
Księga Jozuego 1,1

Biblia Jakuba Wujka

I zstało się po śmierci Mojżesza, sługi PANSKIEGO, iż mówił PAN do Jozuego, syna Nun, służebnika Mojżeszowego, i rzekł mu:
Księga Jozuego 1,1

Nowa Biblia Gdańska

Po śmierci Mojżesza, sługi WIEKUISTEGO, stało się, że WIEKUISTY oświadczył Jezusowi, synowi Nuna, który usługiwał Mojżeszowi, mówiąc:
Księga Jezusa, syna Nuna 1,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Po śmierci Mojżesza, sługi PANA, powiedział PAN do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza:
Księga Jozuego 1,1

American Standard Version

Now it came to pass after the death of Moses the servant of Jehovah, that Jehovah spake unto Joshua the son of Nun, Moses` minister, saying,
Księga Jozuego 1,1

Clementine Vulgate

Et factum est post mortem Moysi servi Domini, ut loqueretur Dominus ad Josue filium Nun, ministrum Moysi, et diceret ei :
Księga Jozuego 1,1

King James Version

Now after the death of Moses the servant of the LORD it came to pass, that the LORD spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying,
Księga Jozuego 1,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And it cometh to pass after the death of Moses, servant of Jehovah, that Jehovah speaketh unto Joshua son of Nun, minister of Moses, saying,
Księga Jozuego 1,1

World English Bible

Now it happened after the death of Moses the servant of Yahweh, that Yahweh spoke to Joshua the son of Nun, Moses` minister, saying,
Księga Jozuego 1,1

Westminster Leningrad Codex

וַיְהִי אַחֲרֵי מֹות מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־יְהֹושֻׁעַ בִּן־נוּן מְשָׁרֵת מֹשֶׁה לֵאמֹר׃
Księga Jozuego 1,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić