„A gdy doszli do klepiska Kidona, Uzza wyciągnął swoją rękę, ażeby przytrzymać Skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły.”

Biblia Warszawska: I Księga Kronik 13,9

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Ezdrasza 2,1

Biblia Tysiąclecia

A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy - każdy do swego miasta.
Księga Ezdrasza 2,1

Biblia Brzeska

A ci-ć są, którzy się zrodzili w onej krainie, którzy się byli wrócili z zagnania, które był zagnał Nabuchodonozor, król babiloński do Babilonu, a wrócili się do Jeruzalem i do Judy, każdy do miasta swego.
Księga Ezdrasza 2,1

Biblia Gdańska (1632)

A cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.
Ezdraszowa 2,1

Biblia Gdańska (1881)

A cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu, a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.
Ezdraszowa 2,1

Biblia Warszawska

A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnesar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta,
Księga Ezdrasza 2,1

Biblia Jakuba Wujka

A synowie krainy ci są, którzy wyszli z poimania, które był przeniósł Nabuchodonozor, król Babiloński, do Babilonu; i wrócili się do Jeruzalem i Judy, każdy do miasta swego.
Księga Ezdrasza 2,1

Nowa Biblia Gdańska

A ci ludzie owej krainy wyszli z pojmania i niewoli, w którą zaprowadził ich do Babelu Nabukadnecar, król Babelu, i wrócili do Jeruszalaim oraz Judy, każdy do swego miasta.
Księga Ezdrasza 2,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A oto są ludzie prowincji, którzy wyszli z niewoli i wygnania, uprowadzeni do Babilonu przez Nabuchodonozora, króla Babilonu, a powrócili oni do Jerozolimy i Judy – każdy do swojego miasta.
Księga Ezdrasza 2,1

American Standard Version

Now these are the children of the province, that went up out of the captivity of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and that returned unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Księga Ezdrasza 2,1

Clementine Vulgate

Hi sunt autem provinci filii, qui ascenderunt de captivitate, quam transtulerat Nabuchodonosor rex Babylonis in Babylonem, et reversi sunt in Jerusalem et Judam, unusquisque in civitatem suam.
Księga Ezdrasza 2,1

King James Version

Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
Księga Ezdrasza 2,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And these [are] sons of the province who are going up -- of the captives of the removal that Nebuchadnezzar king of Babylon removed to Babylon, and they turn back to Jerusalem and Judah, each to his city --
Księga Ezdrasza 2,1

World English Bible

Now these are the children of the province, who went up out of the captivity of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away to Babylon, and who returned to Jerusalem and Judah, everyone to his city;
Księga Ezdrasza 2,1

Westminster Leningrad Codex

וְאֵלֶּה ׀ בְּנֵי הַמְּדִינָה הָעֹלִים מִשְּׁבִי הַגֹּולָה אֲשֶׁר הֶגְלָה [נְבוּכַדְנֶצֹּור כ] (נְבוּכַדְנֶצַּר ק) מֶלֶךְ־בָּבֶל לְבָבֶל וַיָּשׁוּבוּ לִירוּשָׁלִַם וִיהוּדָה אִישׁ לְעִירֹו׃
Księga Ezdrasza 2,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić