„A tak rozkazał Dawid służebnikom swoim, aby je zabili, którem oni obciąwszy ręce i nogi, zwieszali je nad stawem w Hebron, a głowę Isbosetowę wziąwszy, pogrzebli w grobie Abnerowem w Hebron.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 4,12

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Daniela 3,79

Biblia Tysiąclecia

Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Księga Daniela 3,79

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

Benedicite, cete, et omnia qu moventur in aquis, Domino :laudate et superexaltate eum in scula.
Księga Daniela 3,79

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić