„i chodził na każdy rok, obchodząc Betel i Galgala, i Masfat, i sądził Izraela na pomienionych miejscach.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 Księga Samuela 7,16

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Daniela 3,69

Biblia Tysiąclecia

Mrozy i zima, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Księga Daniela 3,69

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

Benedicite, gelu et frigus, Domino :laudate et superexaltate eum in scula.
Księga Daniela 3,69

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić