„Na jego gałęziach uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne, w jego zaś cieniu mieszkały liczne narody.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ezechiela 31,6

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Daniela 3,57

Biblia Tysiąclecia

Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Księga Daniela 3,57

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

Benedicite, omnia opera Domini, Domino :laudate et superexaltate eum in scula.
Księga Daniela 3,57

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić