„Po czym Pan rzekł: Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rodzaju 18,20

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Daniela 3,56

Biblia Tysiąclecia

Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba - pełen chwały i sławny na wieki.
Księga Daniela 3,56

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

Benedictus es in firmamento cli :et laudabilis et gloriosus in scula.
Księga Daniela 3,56

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić