„Tedy Jezus obaczywszy wiarę ich rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! Odpuszczone są tobie grzechy twoje.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Marka 2,5

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Daniela 3,36

Biblia Tysiąclecia

Im to przyrzekłeś rozmnożyć potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza.
Księga Daniela 3,36

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

quibus locutus es pollicens quod multiplicares semen eorumsicut stellas cli,et sicut arenam qu est in littore maris ;
Księga Daniela 3,36

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić