„Zabierzcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do WIEKUISTEGO; mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą poprawę; naszymi ustami pragniemy spłacić za cielca.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ozeasza 14,3

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Księga Daniela 3,100

Biblia Tysiąclecia

Jak wielkie są Jego znaki, jak potężne Jego cuda! Jego królestwo jest wiecznym królestwem, a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
Księga Daniela 3,100

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Warszawska


Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

signa ejus, quia magna sunt : et mirabilia ejus, quia fortia : et regnum ejus regnum sempiternum, et potestas ejus in generationem et generationem.
Księga Daniela 3,100

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić