„Przecież znajduje się w twym królestwie mąż Boży, w którym jest duch świętych bogów. Za dni twojego ojca znajdowano przez niego oświecenie, rozum i mądrość, jak mądrość bogów. Twój ojciec, król Nabukadnecar, ustanowił go przełożonym nad mędrcami, wróżbitami, Kasdejczykami i tymi, co rozstrzygają; twój ojciec, o królu!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Daniela 5,11

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 3,10

Biblia Tysiąclecia

Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia wg św. Mateusza 3,10

Biblia Brzeska

A już siekiera jest położona u korzenia drzew; przeto wszelkie drzewo, które nie czyni owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia św. Mateusza 3,10

Biblia Gdańska

A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte, i w ogień wrzucone.
Mateusza 3,10

Biblia Warszawska

A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia św. Mateusza 3,10

Biblia Jakuba Wujka

Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia wg św. Mateusza 3,10

Nowa Biblia Gdańska

A teraz i siekiera jest przyłożona do korzenia drzew; zatem każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień wrzucane.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 3,10

Biblia Przekład Toruński

Już i siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień.
Ewangelia Mateusza 3,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
Ewangelia Mateusza 3,10

American Standard Version

And even now the axe lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Ewangelia Mateusza 3,10

Clementine Vulgate

Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, qu non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.
Ewangelia Mateusza 3,10

King James Version

And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Ewangelia Mateusza 3,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
Ewangelia Mateusza 3,10

Young's Literal Translation

and now also, the axe unto the root of the trees is laid, every tree therefore not bearing good fruit is hewn down, and to fire is cast.
Ewangelia Mateusza 3,10

World English Bible

Even now the ax lies at the root of the trees. Therefore, every tree that doesn't bring forth good fruit is cut down, and cast into the fire.
Ewangelia Mateusza 3,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić