„Ofiarował i ofiarę całopalenia; i podali mu synowie jego krew jej, którą wylał wkoło ołtarza,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Kapłańska 9,12

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 24,43

Biblia Tysiąclecia

A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,43

Biblia Brzeska

A wiedzcie to, że gospodarz by był wiedział, której godziny złodziej miał przyść, czułby był, aniby domu swego podkopać dopuścił.
Ewangelia św. Mateusza 24,43

Biblia Gdańska (1632)

A to wiedzcie, że, gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, i nie dałby podkopać domu swego.
Mateusza 24,43

Biblia Gdańska (1881)

A to wiedzcie, że, gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł, i nie dałby podkopać domu swego.
Mateusza 24,43

Biblia Warszawska

A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego.
Ewangelia św. Mateusza 24,43

Biblia Jakuba Wujka

A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma przyść, czułby wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,43

Nowa Biblia Gdańska

A to zrozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział był, o której straży złodziej nadchodzi, wtedy by czuwał oraz nie dał podkopać swojego domu.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,43

Biblia Przekład Toruński

A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu.
Ewangelia Mateusza 24,43

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Ewangelia Mateusza 24,43

American Standard Version

But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken through.
Ewangelia Mateusza 24,43

Clementine Vulgate

Illud autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur venturus esset, vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam.
Ewangelia Mateusza 24,43

King James Version

But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Ewangelia Mateusza 24,43

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εκεινο δε γινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται εγρηγορησεν αν και ουκ αν ειασεν διορυγηναι την οικιαν αυτου
Ewangelia Mateusza 24,43

Young's Literal Translation

and this know, that if the master of the house had known in what watch the thief doth come, he had watched, and not suffered his house to be broken through;
Ewangelia Mateusza 24,43

World English Bible

But know this, that if the master of the house had known in what watch the thief was coming, he would have watched, and would not have allowed his house to be broken into.
Ewangelia Mateusza 24,43

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić