„A tak Hiram dał Salomonowi drzewa cedrowe i jodłowe, jakich sam chciał.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Królewska 5,10

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 24,40

Biblia Tysiąclecia

Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,40

Biblia Brzeska

Tedy będą dwa na roli, z których jeden bywa wzięt, a drugi zostawion.
Ewangelia św. Mateusza 24,40

Biblia Gdańska (1632)

Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
Mateusza 24,40

Biblia Gdańska (1881)

Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
Mateusza 24,40

Biblia Warszawska

Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Ewangelia św. Mateusza 24,40

Biblia Jakuba Wujka

Tedy będą dwa na rolej: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion;
Ewangelia wg św. Mateusza 24,40

Nowa Biblia Gdańska

Wtedy dwaj będą na roli, jeden jest zabierany, a drugi pozostawiany;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,40

Biblia Przekład Toruński

Wtedy dwóch będzie na roli; jeden będzie wzięty, a jeden pozostawiony;
Ewangelia Mateusza 24,40

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Ewangelia Mateusza 24,40

American Standard Version

Then shall two man be in the field; one is taken, and one is left:
Ewangelia Mateusza 24,40

Clementine Vulgate

Tunc duo erunt in agro : unus assumetur, et unus relinquetur.
Ewangelia Mateusza 24,40

King James Version

Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Ewangelia Mateusza 24,40

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τοτε δυο εσονται εν τω αγρω ο εις παραλαμβανεται και ο εις αφιεται
Ewangelia Mateusza 24,40

Young's Literal Translation

Then two men shall be in the field, the one is received, and the one is left;
Ewangelia Mateusza 24,40

World English Bible

Then will two men be in the field: one is taken, and one is left;
Ewangelia Mateusza 24,40

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić