„Dodała Rut: Dał mi te sześć [miar] jęczmienia mówiąc: Nie możesz wrócić z pustymi rękami do swej teściowej.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rut 3,17

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 24,38

Biblia Tysiąclecia

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
Ewangelia wg św. Mateusza 24,38

Biblia Brzeska

Abowiem jako za czasów, które były przed potopem, jedli i pili i ożeniali się i za mąż dawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do arki.
Ewangelia św. Mateusza 24,38

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia,
Mateusza 24,38

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia,
Mateusza 24,38

Biblia Warszawska

Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
Ewangelia św. Mateusza 24,38

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jako we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż dawali aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia:
Ewangelia wg św. Mateusza 24,38

Nowa Biblia Gdańska

Bo jak za owych dni przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, którego Noe wszedł do arki,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,38

Biblia Przekład Toruński

Albowiem jak za dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki,
Ewangelia Mateusza 24,38

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;
Ewangelia Mateusza 24,38

American Standard Version

For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,
Ewangelia Mateusza 24,38

Clementine Vulgate

sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes, nubentes et nuptum tradentes, usque ad eum diem, quo intravit No in arcam,
Ewangelia Mateusza 24,38

King James Version

For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Ewangelia Mateusza 24,38

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις ταις προ του κατακλυσμου τρωγοντες και πινοντες γαμουντες και εκγαμιζοντες αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτον
Ewangelia Mateusza 24,38

Young's Literal Translation

for as they were, in the days before the flood, eating, and drinking, marrying, and giving in marriage, till the day Noah entered into the ark,
Ewangelia Mateusza 24,38

World English Bible

For as in those days which were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark,
Ewangelia Mateusza 24,38

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić