„Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.”

Biblia Warszawska: Księga Abdiasza 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 24,37

Biblia Tysiąclecia

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,37

Biblia Brzeska

Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyście Syna człowieczego.
Ewangelia św. Mateusza 24,37

Biblia Gdańska (1632)

Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
Mateusza 24,37

Biblia Gdańska (1881)

Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
Mateusza 24,37

Biblia Warszawska

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
Ewangelia św. Mateusza 24,37

Biblia Jakuba Wujka

A jako za dni Noego, tak będzie i przyszcie syna człowieczego.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,37

Nowa Biblia Gdańska

Ale jak przyszły dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieka.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,37

Biblia Przekład Toruński

A tak, jak było za dni Noego, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego.
Ewangelia Mateusza 24,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Ewangelia Mateusza 24,37

American Standard Version

And as [were] the days of Noah, so shall be the coming of the Son of man.
Ewangelia Mateusza 24,37

Clementine Vulgate

Sicut autem in diebus No, ita erit et adventus Filii hominis :
Ewangelia Mateusza 24,37

King James Version

But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Ewangelia Mateusza 24,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωσπερ δε αι ημεραι του νωε ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου
Ewangelia Mateusza 24,37

Young's Literal Translation

and as the days of Noah -- so shall be also the presence of the Son of Man;
Ewangelia Mateusza 24,37

World English Bible

As the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man.
Ewangelia Mateusza 24,37

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić