„I wychodzi ta granica do morza od Machmeta ku północy, a idzie kołem ta granica pod wschód słońca do Tanat Selo, i przechodzi ją od wschodu aż do Janoe;”

Biblia Gdańska (1632): Jozuego 16,6

Porównanie wersetów
Biblia Tysiąclecia - Ewangelia wg św. Mateusza 24,22

Biblia Tysiąclecia

Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,22

Biblia Brzeska

A gdyby nie były skrócone ony dni, żadne ciało nie byłoby zachowane, ale dla wybranych będą skrócone dni ony.
Ewangelia św. Mateusza 24,22

Biblia Gdańska (1632)

A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.
Mateusza 24,22

Biblia Gdańska (1881)

A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.
Mateusza 24,22

Biblia Warszawska

A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
Ewangelia św. Mateusza 24,22

Biblia Jakuba Wujka

A gdyby nie były skrócone one dni, żadne ciało nie byłoby zachowane: ale dla wybranych będą skrócone dni one.
Ewangelia wg św. Mateusza 24,22

Nowa Biblia Gdańska

A gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie zostałaby uratowana żadna cielesna natura; ale z powodu wybranych zostaną skrócone owe dni.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24,22

Biblia Przekład Toruński

A gdyby nie były skrócone te dni, nikt nie zostałby uratowany; ale ze względu na wybranych będą skrócone te dni.
Ewangelia Mateusza 24,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
Ewangelia Mateusza 24,22

American Standard Version

And except those days had been shortened, no flesh would have been saved: but for the elect`s sake those days shall be shortened.
Ewangelia Mateusza 24,22

Clementine Vulgate

Et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro : sed propter electos breviabuntur dies illi.
Ewangelia Mateusza 24,22

King James Version

And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Ewangelia Mateusza 24,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι
Ewangelia Mateusza 24,22

Young's Literal Translation

And if those days were not shortened, no flesh would have been saved; but because of the chosen, shall those days be shortened.
Ewangelia Mateusza 24,22

World English Bible

Except those days had been shortened, no flesh would have been saved. But for the elect's sake, those days will be shortened.
Ewangelia Mateusza 24,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić